Investor Relations

Tablou complet al informațiilor privind societatea

Informatii pentru actionari


Capitalul social și dividendele
An N. de acțiuni Valoare Nominală Capitalul social Unitatea de dividende Dividende Bursieră
2023 18.978.097 € 1,00 € 18.978.097,00 N.A. N.A. Mercato Euronext Growth Milan
2022 18.978.097 € 1,00 € 18.978.097,00 N.A. N.A. Mercato Euronext Growth Milan
2021 18.978.097 € 1,00 € 18.978.097,00 N.A. N.A. Mercato Euronext Growth Milan
2020 18.978.097 € 1,00 € 18.978.097,00 N.A. N.A. Mercato AIM
2019 14.324.956 € 1,00 € 14.324.956,00 O acțiune ordinară pentru fiecare 100 de acțiuni și 0,025 EUR pentru fiecare acțiune ordinară € 354.552 e n. 141.820 acțiuni ordinare Mercato AIM
2018 14.324.956 € 1,00 € 14.324.956,00 € 0,082 € 1.173.808,00 Mercato AIM
2017 12.371.530 € 1,00 € 12.371.530,00 € 0,081 € 1.001.266,00 Mercato AIM
2016 11.245.580 € 1,00 € 11.245.580,00 0,00€ 0,00€ Nu sunt enumerate
Acționariat
Capitalul social al societății Health Italia S.p.A. este de 18.978.000,00 €, reprezentat de un număr de 189.780 acțiuni ordinare, cu valoarea nominală de 100,00 € fiecare.

Acționariat Număr de acțiuni % Ponderea capitalului obișnuit
Sorgiva Holding S.p.A. 47.391 24,97 %
Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso SCpA 25.683 13,53 %
PFH S.r.l. 17.482 9,21 %
Amara Life Holdings Ltd 15.342 8,08 %
Acțiuni proprii * 595 0,31 %
Piata 83.287 43,90 %
* acțiuni deținute direct de Health Italia și prin intermediul filialelor sale
Între acționari reprezentând 29,37% din capitalul social este în vigoare un acord de acționari, anunțat într-un comunicat de presă din 26.03.2024.

Actualizat la data 16.04.2024.

Începând cu data de 1 iulie 2019, acțiunile Health Italia sunt negociabile cu un lot unitar minim.

Nu figurează alți acționari, în afara celor sus-menționați, cu o cotă de participare la capital de peste 5%, care să fi comunicat Consob și societății Health Italia S.p.A., conform art. 117 din Regulamentul Consob nr. 11971/99, în materie de obligație de comunicare a participațiilor semnificative.

Health Italia a îndeplinit cerințele pentru calificarea emitentului cu instrumente financiare diseminate între public într-o măsură semnificativă în temeiul art. 2-bis din Regulamentul Consob nr. 11971 din 1999. Această calificare este efectivă începând cu exercițiul financiar 2020.
Acționari Semnificativi
În conformitate cu Regulamentul Euronext Growth Milan, oricine deține cel puțin 5% dintr-o categorie de instrumente financiare ale Health Italia S.p.A. el este „Acționar semnificativ”.
Depășirea pragului de 5% și atingerea sau depășirea pragurilor de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% și 90% sau reducerile sub aceste praguri constituie o „Schimbare substanțială” care trebuie comunicată de către acționarii semnificativi organismului administrativ al Health Italia S.p.A.

În acest scop, în termen de 4 zile de tranzacționare, începând cu ziua în care a fost efectuată tranzacția care a dus la modificarea substanțială, acționarul semnificativ trebuie să comunice către Health Italia S.p.A.:

 • identitatea acționarilor importanți implicați;
 • data la care Health Italia S.p.A. a fost informat;
 • data la care a avut loc Schimbarea substanțială a investițiilor;
 • natura și întinderea participării acționarului semnificativ la tranzacție.

Comunicarea se poate face folosind formularul atașat, trimisă în prealabil prin e-mail la adresă investor@healthitalia.it și ulterior trimisă în original cu scrisoare recomandată, cu chitanță de retur, pentru a fi trimisă organismului administrativ la sediul societății sau prin comunicare la adresa de e-mail certificat de companie (healthitalia@legalmail.it).
Comunicații Internal Dealing

Internal Dealing Anul 2024

Adunare Generală
Documente Anul 2024
Documente Anul 2019
Financial Reports
Mai jos pot fi consultate rapoartele financiare aferente ultimilor doi ani:

Rapoarte intermediare și periodice
Bugete anuale
Calendar financiar
DATE EVENIMENTE
8 martie 2024 Consiliul de Administrație - aprobarea proiectelor de situații financiare și a situațiilor financiare consolidate la 31 decembrie 2023
12 aprilie 2024 Adunarea actionarilor - aprobarea situatiilor financiare si prezentarea situatiilor financiare consolidate la 31 decembrie 2023
16-20 septembrie 2024 Consiliul de Administrație - aprobarea raportului semestrial la 30 iunie 2024 supus voluntar auditului limitat
Investor Relator

DOCUMENT DE ADMITERE


Pentru a putea accesa această secțiune a site-ului web, trebuie să citiți și să acceptați nota informativă de mai jos, pe care cititorul trebuie să o analizeze atent, înainte de a citi, accesa sau utiliza în orice mod informațiile prezentate în continuare. Accesând această secțiune a site-ului web, acceptați faptul că vă supuneți termenilor și condițiilor descrise mai jos, ce pot suferi modificări sau actualizări și din acest motiv trebuie citite atent și în întregime, ori de câte ori se accesează acest site. Documentul de admitere prezentat în această secțiune a site-ului web („Documentul de Admitere”) reprezintă un Document de Admitere în cadrul Euronext Growth Milan, piață alternativă a principalului sistem multilateral de tranzacționare organizat și controlat de Borsa Italiana S.p.A., a acțiunilor ordinare ale societății HEALTH ITALIA S.p.A. și a fost redactat în conformitate cu prevederile Regulamentului Emitenți Euronext Growth Milan. Documentul de Admitere și operațiunea descrisă în acesta nu reprezintă o ofertă adresată publicului, de instrumente financiare și nici o admitere a unor instrumente financiare pe o piață reglementată conform prevederilor Decretului Lege nr. 58 din 24 februarie 1998, ale Regulamentului Consob nr. 11971 din 14 mai 1999 și ale altor eventuale acte normative și regulamente similare, în vigoare în străinătate. Această secțiune a site-ului web, Documentul de Admitere și orice altă informație din cuprinsul paginilor următoare pot fi accesate doar de persoane care:

 • sunt domiciliate în Italia și nu sunt rezidente și, de asemenea, nu se află în prezent în Statele Unite ale Americii, Australia, Japonia, Canada și nici într-o altă țară în care transmiterea Documentului de Admitere și/sau a acestor informații prevede aprobarea din partea Autorităților competente la nivel local, sau reprezintă o încălcare a legislației sau a regulamentelor în vigoare la nivel local („Alte țări”);
 • nu sunt „Persoane S.U.A.”, conform definiției cuprinsă în Ordonanța S din United States Securities Act, din 1933, cu modificările și completările ulterioare.

„Persoanelor S.U.A.”, așa cum sunt ele definite în actul sus-menționat, li se interzice orice fel de acces la acestă secțiune a site-ului web, de memorare sau salvare temporară sau permanentă a Documentului de Admitere și a oricărei alte informații din cuprinsul acestei secțiuni a site-ului web. Informațiile din cuprinsul acestei secțiuni a site-ului web nu pot fi copiate sau transmise unor terți. Sub nici o formă și indiferent de motiv, nu este permisă divulgarea, directă sau prin intermediul unor terți, a Documentului de Admitere și a oricărei alte informații din cuprinsul acestei secțiuni a site-ului web, în afara Italiei, în special în Statele Unite, în Australia, Japonia, Canada sau în celelalte state și nici distribuirea Documentului de Admitere către persoane ce nu sunt domiciliate în Italia.
Ordonanța S din United States Securities Act, din 1933, cu modificările și completările ulterioare, definește ca fiind „Persoană S.U.A.”:
 • orice persoană fizică domiciliată în Statele Unite;
 • „companiile” și „societățile” înființate și organizate conform legislației în vigoare în Statele Unite;
 • orice proprietate ai cărei administratori sau manageri sunt reprezentați de o „Persoană S.U.A.”;
 • i trust il cui trustee sia una “U.S. Person”;
 • orice agenție, filială sau sucursală a unei firme ce are sediul în Statele Unite;
 • conturile cu caracter nebenevol („non-discretionary accounts”);
 • alte conturi similare (cu excepția proprietăților sau trusturilor), coordonate sau administrate prin mandat în numele sau în favoarea unei „Persoane S.U.A.”;
 • 8. „companiile” și „societățile” dacă (i) au fost înființate și organizate conform legislației în vigoare în orice jurisdicție din străinătate; și (ii) au fost înființate de o „Persoană S.U.A.” cu principalul obiectiv de a investi în titluri neînregistrate conform prevederilor United States Securities Act, din 1933, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor când acestea au fost înființate sau organizate și deținute de investitori acreditați (conform definiției din cuprinsul Normei 501(a) din United States Securities Act din 1933), care să nu fie persoane fizice, proprietăți sau trusturi.

 • Pentru a accesa această secțiune a site-ului web, Documentul de Admitere și orice altă informație din cuprinsul paginilor următoare, declar pe propria răspundere că sunt domiciliat în Italia și nu sunt rezident și nici nu mă aflu în prezent în Statele Unite ale Americii, în Australia, Japonia, Canada sau în Celelalte State și nu sunt o „Persoană S.U.A.”, așa cum este definită aceasta în Ordonanța S din United States Securities Act, din 1933, cu modificările și completările ulterioare.

  Declar că am citit și acceptat Termenii și Condițiile de mai sus

  Descărcați fișierul PDF ce conține documentul de admitere

Țineți legătura cu noi

Introdu-ți e-mailul aici pentru a primi noutăți din lumea Health Italia