Investor Relations

Tablou complet al informațiilor privind societatea

Informatii pentru actionari


Specialist & Corporate Broker
Nomad e Global coordinator
Legal Advisor
Auditor
Distribuitorul cu amănuntul
Capitalul social și dividendele
an numărul de acțiuni Valoare nominală Capitalul social Dividendul unitar Monte Dividendi Oiață
2018 14.324.956 € 1,00 € 14.324.956,00 --- --- Piață AIM
2017 12.371.530 € 1,00 € 12.371.530,00 € 0,081 € 1.001.266,00 Piață AIM
2016 11.245.580 € 1,00 € 11.245.580,00 0,00€ 0,00€ Nu sunt enumerate
Consultant Fiscal și Contabil
Dr. Giovanni Frosio
Studio Professionale Commercialisti Associati
Financial Advisor

Acționariat
Capitalul social al societății Health Italia S.p.A. este de 14.324.956,00 €, reprezentat de un număr de 14.324.956,00 acțiuni ordinare, cu valoarea nominală de 1 € fiecare.

Acționariat Număr de acțiuni % din capitalul social
Sorgiva Holding S.r.l. 5.643.759 39,40 %
NSSF Malta 1 1.815.836 12,68 %
PFH S.r.l.. 1.391.623 9,71 %
Acționarii < 5% con lock up 2.034.925 14,21 %
Piata 3.438.813 24,01 %

Actualizat la data 29.05.2018.
Nu figurează alți acționari, în afara celor sus-menționați, cu o cotă de participare la capital de peste 5%, care să fi comunicat Consob și societății Health Italia S.p.A., conform art. 117 din Regulamentul Consob nr. 11971/99, în materie de obligație de comunicare a participațiilor semnificative.
Acționari Semnificativi
Nu figurează alți acționari, în afara celor sus-menționați, cu o cotă de participare la capital de peste 5%, care să fi comunicat Consob și societății Health Italia S.p.A., conform art. 117 din Regulamentul Consob nr. 11971/99, în materie de obligație de comunicare a participațiilor semnificative.
Depășirea pragului de 5% și atingerea sau depășirea pragurilor de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 66,6%, 75%, 90% și 95%, sau reducerea procentului sub valoarea acestor praguri reprezintă o „Modificare Substanțială” ce trebuie comunicată de către Acționarii Semnificativi, organului de administrație a societății Health Italia S.p.A.

În acest scop, în cel mult 5 zile de negocieri, începând cu data la care a fost efectuată operațiunea ce a determinat Modificarea Substanțială, Acționarul Semnificativ trebuie să comunice societății Health Italia S.p.A.:

 • datele de identificare ale Acționarilor Semnificativi implicați;
 • data la care societatea Health Italia S.p.A. a fost informată;
 • data la care s-a produs Modificarea Substanțială a cotei de participare;
 • prețul, valoarea și categoria instrumentelor financiare implicate;
 • natura operațiunii;
 • natura și valoarea totală a cotei de participare a Acționarului Semnificativ în respectiva operațiune.

Această comunicare va trebui transmisă utilizându-se formularul anexat, transmis mai întâi pe e-mail la adresa investor.relator@healthitalia.it și apoi trimis în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ce se va expedia organului de administrație, la sediul legal al societății, sau se va comunica pe adresa de poștă electronică certificată a societății (healthitalia@legalmail.it).
Comunicate de presă
Pentru a consulta secțiunea Presă, aferentă comunicatelor de presăFACEȚI CLICK AICI

Documente recente


Lumea Health Italia

Împărtășiți pasiunile noastre

DOCUMENT DE ADMITERE


Pentru a putea accesa această secțiune a site-ului web, trebuie să citiți și să acceptați nota informativă de mai jos, pe care cititorul trebuie să o analizeze atent, înainte de a citi, accesa sau utiliza în orice mod informațiile prezentate în continuare. Accesând această secțiune a site-ului web, acceptați faptul că vă supuneți termenilor și condițiilor descrise mai jos, ce pot suferi modificări sau actualizări și din acest motiv trebuie citite atent și în întregime, ori de câte ori se accesează acest site. Documentul de admitere prezentat în această secțiune a site-ului web („Documentul de Admitere”) reprezintă un Document de Admitere în cadrul Bursei de Valori din Italia, piață alternativă a principalului sistem multilateral de tranzacționare organizat și controlat de Borsa Italiana S.p.A., a acțiunilor ordinare ale societății HEALTH ITALIA S.p.A. și a fost redactat în conformitate cu prevederile Regulamentului Emitenți Bursa de Valori Italia. Documentul de Admitere și operațiunea descrisă în acesta nu reprezintă o ofertă adresată publicului, de instrumente financiare și nici o admitere a unor instrumente financiare pe o piață reglementată conform prevederilor Decretului Lege nr. 58 din 24 februarie 1998, ale Regulamentului Consob nr. 11971 din 14 mai 1999 și ale altor eventuale acte normative și regulamente similare, în vigoare în străinătate. Această secțiune a site-ului web, Documentul de Admitere și orice altă informație din cuprinsul paginilor următoare pot fi accesate doar de persoane care:

 • sunt domiciliate în Italia și nu sunt rezidente și, de asemenea, nu se află în prezent în Statele Unite ale Americii, Australia, Japonia, Canada și nici într-o altă țară în care transmiterea Documentului de Admitere și/sau a acestor informații prevede aprobarea din partea Autorităților competente la nivel local, sau reprezintă o încălcare a legislației sau a regulamentelor în vigoare la nivel local („Alte țări”);
 • nu sunt „Persoane S.U.A.”, conform definiției cuprinsă în Ordonanța S din United States Securities Act, din 1933, cu modificările și completările ulterioare.

„Persoanelor S.U.A.”, așa cum sunt ele definite în actul sus-menționat, li se interzice orice fel de acces la acestă secțiune a site-ului web, de memorare sau salvare temporară sau permanentă a Documentului de Admitere și a oricărei alte informații din cuprinsul acestei secțiuni a site-ului web. Informațiile din cuprinsul acestei secțiuni a site-ului web nu pot fi copiate sau transmise unor terți. Sub nici o formă și indiferent de motiv, nu este permisă divulgarea, directă sau prin intermediul unor terți, a Documentului de Admitere și a oricărei alte informații din cuprinsul acestei secțiuni a site-ului web, în afara Italiei, în special în Statele Unite, în Australia, Japonia, Canada sau în celelalte state și nici distribuirea Documentului de Admitere către persoane ce nu sunt domiciliate în Italia.
Ordonanța S din United States Securities Act, din 1933, cu modificările și completările ulterioare, definește ca fiind „Persoană S.U.A.”:
 • orice persoană fizică domiciliată în Statele Unite;
 • „companiile” și „societățile” înființate și organizate conform legislației în vigoare în Statele Unite;
 • orice proprietate ai cărei administratori sau manageri sunt reprezentați de o „Persoană S.U.A.”;
 • i trust il cui trustee sia una “U.S. Person”;
 • orice agenție, filială sau sucursală a unei firme ce are sediul în Statele Unite;
 • conturile cu caracter nebenevol („non-discretionary accounts”);
 • alte conturi similare (cu excepția proprietăților sau trusturilor), coordonate sau administrate prin mandat în numele sau în favoarea unei „Persoane S.U.A.”;
 • 8. „companiile” și „societățile” dacă (i) au fost înființate și organizate conform legislației în vigoare în orice jurisdicție din străinătate; și (ii) au fost înființate de o „Persoană S.U.A.” cu principalul obiectiv de a investi în titluri neînregistrate conform prevederilor United States Securities Act, din 1933, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor când acestea au fost înființate sau organizate și deținute de investitori acreditați (conform definiției din cuprinsul Normei 501(a) din United States Securities Act din 1933), care să nu fie persoane fizice, proprietăți sau trusturi.

 • Pentru a accesa această secțiune a site-ului web, Documentul de Admitere și orice altă informație din cuprinsul paginilor următoare, declar pe propria răspundere că sunt domiciliat în Italia și nu sunt rezident și nici nu mă aflu în prezent în Statele Unite ale Americii, în Australia, Japonia, Canada sau în Celelalte State și nu sunt o „Persoană S.U.A.”, așa cum este definită aceasta în Ordonanța S din United States Securities Act, din 1933, cu modificările și completările ulterioare.

  Declar că am citit și acceptat Termenii și Condițiile de mai sus

  Descărcați fișierul PDF ce conține documentul de admitere
banner_health_online

Membru
ASSOLOMBARDA

assolombarda

înscriși
REGISTRO IMPRESE INNOVATIVE

LISTA PE PIAȚĂ AIM ITALIA COD ISIN IT0005221004

aim-italia

Contact pentru Romania
Email: info@bertolaasociatii.ro - PEC: healthitalia@legalmail.it
Tel.: 0040213104233 - Privacy Policy - Cookies

Registrul european al transparenței
Număr de înregistrare 986389817719-86

Investor Relations

Complete overview of the company's information

Corporate Governance


Board of Directors
Chairman
Roberto Anzanello

CEO
Massimiliano Alfieri

Board Member
Patrizio Napoleoni

Independent Board Member
Albina Candian
Board of Statutory Auditors
Chairman
Massimo D’Agostino

Standing Auditor
Paolo Lombardo

Standing Auditor
Agostino Galdi

Alternate Auditor
Alessandro Zindato

Alternate Auditor
Mario Moretti
Auditing Firm

Investor Relator


Information for shareholders


Specialist & Corporate Broker
Nomad and Global coordinator
Legal Adviser
Auditor
Retail Distributor
Share Capital and Dividends
Anno N° Azioni Valore Nominale Capitale Sociale Dividendo Unitario Monte Dividendi Mercato
2018 14.324.956 € 1,00 € 14.324.956,00 --- --- Mercato AIM
2017 12.371.530 € 1,00 € 12.371.530,00 € 0,081 € 1.001.266,00 Mercato AIM
2016 11.245.580 € 1,00 € 11.245.580,00 0,00€ 0,00€ Non Quotata
Tax and Accounts Consultant
Dr. Giovanni Frosio
Studio Professionale Commercialisti Associati
Financial Adviser

Shareholding
Health Italia S.p.A.’s share capital is 14.324.956,00 € (Euro) represented by 14.324.956,00 ordinary shares with a nominal value of 1 € each.

Shareholding Number of shares % of share capital
Sorgiva Holding S.r.l. 5.643.759 39,40 %
NSSF Malta 1 1.865.836 13,03 %
PFH S.r.l.. 1.391.623 9,71 %
Shareholders < 5% con lock up 2.074.125 14,48 %
Market 3.349.613 23,38 %

Updated on 25.02.2018
There is no record of other shareholders apart from those listed above owning a share in the capital exceeding 5% that have notified Consob and Health Italia S.p.A. pursuant to art. 117 of Consob Regulation no. 11971/99 concerning the notification obligations for the relevant holdings.
Significant Shareholders
Anyone holding at least 5% of a category of Health Italia S.p.A. financial instruments is a “Significant Shareholder”.
Under AIM Italia Regulation, Significant Shareholders must inform Health Italia SpA's board of directors of any “Substantial Change”, meaning the exceedance of the 5% threshold and the reaching or exceedance of the 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 66.6%, 75%, 90% and 95% thresholds or decreasing under the same.

To this end, a Significant Shareholder must report to Health Italia S.p.A., within 5 trading days from the date on which the Transaction resulted in a Substantial Change:

 • the identity of the relevant Significant Shareholders;
 • the date on which Health Italia S.p.A. was informed;
 • the date on which the Substantial Change in shares occurred;
 • the price, amount and category of the financial instruments involved;
 • the nature of the operation;
 • the nature and entity of the share of the Significant Shareholder in the operation.

This information must be conveyed using the attached form, sending an email first to investor.relator@healthitalia.it and subsequently sending the original with a registered return receipt to the administrative body at the company's registered office or via the company's certified electronic email address (healthitalia@legalmail.it).
Press Releases
See Press section dedicated to press releases CLICK HERE

Documenti recenti


THE HEALTH ITALIA WORLD

Share our passions

Admission document


You must read and accept the following information before accessing this section of the website. Consider carefully before reading, accessing, or otherwise using the information provided below. By accessing this section of the website, you agree to be subject to the terms and conditions below, which may or may not be modified or updated and should, therefore, be read in full upon each access to this site. The admission document contained in this section of the website ("Admission Document") is an Admission Document regarding AIM Italia, an alternative capital market multilateral trading facility organised and managed by Borsa Italiana SpA, of the ordinary shares of HEALTH ITALIA SpA and has been prepared in accordance with AIM Italia Issuers' Regulations. The Admission Document and the Transaction described in it do not constitute an offer to the public of financial instruments or admission of financial instruments in a regulated market as defined by Legislative Decree 24 February 1998, no. 58, Consob Regulation 14 May 1999, no. 11971 and the equivalent provisions of law and regulations applicable abroad. Access to this section of the Website, the Admission Document and any other information contained in the following pages is only permitted to individuals that:

 • are resident in Italy and who are not domiciled or in any case currently staying in the United States, Australia, Japan, Canada or any other country where the circulation of the Admission Document and/or of any such information that requires the approval of the local authorities or is in violation of local rules or regulations (“Other Countries”);
 • they are not a "U.S. Person" as defined in Regulation S of the United States Securities Act of 1933, as subsequently amended.

Any "U.S. Person" as defined in the aforementioned paragraph is precluded from any access to this section of the Website, temporary or permanent download and saving of the Admission Document or any other information contained in this section of the Website. The information contained in this section of the website cannot be copied or forwarded. For no reason and under no circumstances, are you allowed to circulate, directly or through third parties, the Admission Document and any other information contained in this section of the website outside of Italy, particularly in the United States, Australia, Japan, Canada or Other Countries, or distribute the Admission Document to non-resident Italian citizens.
Regulation S of the United States Securities Act of 1933, as subsequently amended, defines a "U.S. Person" as:

 1. any physical person residing in the United States;
 2. "partnerships" and "corporations" established and organized according to the law in force in the United States;
 3. any property whose administrators or managers are a "U.S. Person";
 4. trusts whose trustee is a "U.S. Person";
 5. any agency, branch or subsidiary of a subject having its headquarters in the United States;
 6. non-discretionary accounts;
 7. other similar accounts (except properties or trusts), managed or administered confidentially on behalf of or for the benefit of a "U.S. Person";
 8. "partnerships" and "corporations" if (i) set up and organised according to the laws of any foreign jurisdiction; and (ii) constituted by a "U.S. Person" with the principal aim of investing in unlisted securities under the United States Securities Act of 1933, as subsequently amended, unless they are constituted or organized and owned by accredited investors (as defined in Rule 501 (a) of United States Securities Act of 1933) that are not natural persons, properties or trusts

To access this section of the website, the Admission Document and any other information contained in the following pages, I declare under my sole responsibility that I am resident in Italy and not domiciled or presently staying in the United States, Australia, Japan, Canada or Other Countries and that I am not a "U.S. Person" as defined in Regulation S of the United States Securities Act of 1933, as subsequently amended.

I confirm I have read and agree to the above Terms and Conditions

Download the PDF file of the Admission Document
banner_health_online-EN

Associate
ASSOLOMBARDA

assolombarda

Registered
INNOVATIVE ENTERPRISE REGISTER

QUOTED TO THE AIM ITALIA MARKET CODE ISIN IT0005221004

aim-italia

Contact
Email: info@healthitalia.it - PEC: healthitalia@legalmail.it
Phone: +39.06.61566722 - Privacy Policy - Cookies

European Transparency Register
Registration number 986389817719-86